برای مشاهده لیست بروز قیمت فرش ها کلیک نمایید : جمعه ۰۱/۷/۸

فرش کاشان
کارخانه فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ

تولید انواع فرش ماشینی درجه یک هفتصد شانه کاشان همراه با گارانتی 10 فرش ماشینی و ضمانت سلامت فیزیکی فرش
نمایش 1 تا 71 (از 71 محصول)
فرش 700 شانه طرح هیوا

 فرش 700 شانه طرح هیوا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017071
فرش 700 شانه طرح نیلوفر

 فرش 700 شانه طرح نیلوفر 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017070
فرش 700 شانه طرح نیلا

 فرش 700 شانه طرح نیلا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017069
فرش 700 شانه طرح نگین

 فرش 700 شانه طرح نگین 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017068
فرش 700 شانه طرح گلخونه

 فرش 700 شانه طرح گلخونه 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017067
فرش 700 شانه طرح کیمیا

 فرش 700 شانه طرح کیمیا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017066
فرش 700 شانه طرح فرنگ

 فرش 700 شانه طرح فرنگ 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017065
فرش 700 شانه طرح شهریار

 فرش 700 شانه طرح شهریار 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017064
فرش 700 شانه طرح شاهان

 فرش 700 شانه طرح شاهان 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017063
فرش 700 شانه طرح آیدا

 فرش 700 شانه طرح آیدا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017062
فرش 700 شانه طرح افشان آیدا

 فرش 700 شانه طرح افشان آیدا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017061
فرش 700 شانه طرح اصفهان

 فرش 700 شانه طرح اصفهان 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017060
فرش 700 شانه طرح آریا

 فرش 700 شانه طرح آریا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017059
فرش 700 شانه طرح ارغوان

 فرش 700 شانه طرح ارغوان 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017058
فرش 700 شانه طرح آذین

 فرش 700 شانه طرح آذین 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017057
کد فرش : 1087047
کد فرش : 1087046
کد فرش : 1087045
کد فرش : 1087044
کد فرش : 1087043
کد فرش : 1087042
کد فرش : 1087041
کد فرش : 1087040
کد فرش : 1087039
کد فرش : 1087038
کد فرش : 1087037
کد فرش : 1087036
کد فرش : 1087035
کد فرش : 1087034
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ویدا

 فرش 700 شانه طرح ویدا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167056
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ناردون

 فرش 700 شانه طرح ناردون 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167055
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح فرنگ

 فرش 700 شانه طرح فرنگ 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167054
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح شهیاد

 فرش 700 شانه طرح شهیاد 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167053
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح حلما

 فرش 700 شانه طرح حلما 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167052
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح بنیتا

 فرش 700 شانه طرح بنیتا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167051
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح برکت

 فرش 700 شانه طرح برکت 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167050
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح ایلیا

 فرش 700 شانه طرح ایلیا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167049
موجود نیست
فرش 700 شانه طرح افشان حلما

 فرش 700 شانه طرح افشان حلما 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 10167048
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح ویدا

 فرش ماشيني 700 شانه طرح ویدا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017033
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح هلن

 فرش ماشيني 700 شانه طرح هلن 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017032
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح یگانه

 فرش ماشيني 700 شانه طرح یگانه 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017031
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح ملورین

 فرش ماشيني 700 شانه طرح ملورین 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017030
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح ماتیاس

 فرش ماشيني 700 شانه طرح ماتیاس 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017029
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح شاپری

 فرش ماشيني 700 شانه طرح شاپری 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017028
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح دیانا

 فرش ماشيني 700 شانه طرح دیانا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017027
موجود نیست
فرش ماشيني 700 شانه طرح هلما

 فرش ماشيني 700 شانه طرح هلما 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017026
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون

 فرش ماشینی 700 شانه طرح ناردون 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017025
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد

 فرش ماشینی 700 شانه طرح مهبد 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017024
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح ماهرخ

 فرش ماشینی 700 شانه طرح ماهرخ 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017023
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح مانا

 فرش ماشینی 700 شانه طرح مانا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017022
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح گلناز

 فرش ماشینی 700 شانه طرح گلناز 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017021
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح کهکشان

 فرش ماشینی 700 شانه طرح کهکشان 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017020
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح کهربا

 فرش ماشینی 700 شانه طرح کهربا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017019
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح شهریار

 فرش ماشینی 700 شانه طرح شهریار 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017018
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح راز

 فرش ماشینی 700 شانه طرح راز 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017017
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح داراب

 فرش ماشینی 700 شانه طرح داراب 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017016
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح خشتی

 فرش ماشینی 700 شانه طرح خشتی 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017015
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره

 فرش ماشینی 700 شانه طرح حوض نقره 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017014
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح چیچک

 فرش ماشینی 700 شانه طرح چیچک 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017013
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح جردن

 فرش ماشینی 700 شانه طرح جردن 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017012
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح پانیز

 فرش ماشینی 700 شانه طرح پانیز 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017011
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح بهار

 فرش ماشینی 700 شانه طرح بهار 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 1017010
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح باغ معلق

 فرش ماشینی 700 شانه طرح باغ معلق 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101709
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح باغ بهشت

 فرش ماشینی 700 شانه طرح باغ بهشت 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101708
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح باغ ارم

 فرش ماشینی 700 شانه طرح باغ ارم 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101707
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح اهورا

 فرش ماشینی 700 شانه طرح اهورا 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101706
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح الی

 فرش ماشینی 700 شانه طرح الی 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101705
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح افشان رز

 فرش ماشینی 700 شانه طرح افشان رز 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101704
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح افشان

 فرش ماشینی 700 شانه طرح افشان 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101703
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح افسون

 فرش ماشینی 700 شانه طرح افسون 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101702
موجود نیست
فرش ماشینی 700 شانه طرح ارکیده

 فرش ماشینی 700 شانه طرح ارکیده 

سفارش تلفنی فرش
09133602885
کد فرش : 101701

فرش ماشینی 700 شانه 10 رنگ به عنوان یکی از محصولات پر فروش شرکت فرش کاشان محسوب می شود . خرید فرش 700 شانه یکی از لذت بخش ترین خرید هایی است که افراد در زندگی خود تجربه می نمایند . زیرا علاوه بر طرح های زیبا و خوش نقش و نگار ، قیمت مناسب آن سبب شده تا تمامی اشخاص توانایی خرید فرش ماشینی را داشته باشند . فرش ماشینی هفتصد شانه ده رنگ از ارتفاع نخ خاب حدودا 11 میلی متری و به الطبع نرمی ملموسی برخوردار است که با تعدد رنگی 10 به صورت واقعی شیک و خوش منظر می باشد . به دلیل نرمی خاب فرش از این مدل برای کسانی که از مبلمان در خانه خود استفاده نمی نمایند ، پیشنهاد می کنیم . فرش 700 شانه تراکم 2550 دارای تعداد گره های هفتصد و 2550 موجود در یک متر از عرض و طول فرش یا همان شانه و تراکم فرش است . تولید این مدل فرش پر فروش با استفاده از دستگاه بافنده پیشرفته HCPX2 ساخت شرکت وندوایل کشور بلژیک صورت گرفته است که در ارتقاء کیفیت آن بسیار موثر است . الیاف مورد استفاده در فرش هفتصد شانه اکریلیک هیت ست شده و پنبه است که در دوام و طول عمر و لطافت و نرمی آن بسیار تاثیر گذار است . این مدل فرش نیز مثل مدل های دیگر فرش ماشینی 1000 شانه و فرش ماشینی 1200 شانه در انواع طرح و رنگ و با ابعاد مختلف استاندارد در فروشگاه اینترنتی فرش کاشان موجود است . تنوع بالا رنگی زمینه در فرش های 700 شانه باعث شده است تا مورد پسند افراد با سلیقه های متفاوت و با رنگ دکوراسیون های مختلف تطبیق پیدا کند .

مشاوره و پشتیبانی فرش ماشینی کاشان
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه
فرش ماشینی به قیمت درب کارخانه